Lokal- och systembehandling vid vanliga dermatoser

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska behärska utredning och behandling av vanliga dermatoser.

Målgrupp
Hud- och könssjukdomar

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 9
Till viss del: 1, 2, 3, 4, 6

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c9
Till viss del: b1, b2, b3, b4, c1, c2, c3, c4, c6

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Utreda, diagnostisera och behandla atopiskt eksem, handdermatoser och psoriasis.
  • Redogöra för basal epidemiologi och immunologiska mekanismer för de vanligaste dermatoserna.
  • Identifiera allergologiska sjukdomar och ta ställning till vidare handläggning.
  • Identifiera när biologisk behandling är relevant, utreda och ordinera biologisk behandling samt utvärdera effekten.
  • Initiera, genomföra och utvärdera traditionell systembehandling, Buckybehandling, fototerapi inklusive ljustest samt 
    lokalbehandling.
  • Identifiera och ta ställning till vidare handläggning av psoriasisartrit och komorbiditet vid psoriasis.
  • Översiktligt beskriva behandling av svår hyperhidros med botulinom toxin.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: