Medfödda metabola sjukdomar

Kurser i detta ämne ska bidra till att ST-läkaren kan beskriva diagnostik av medfödda metabola sjukdomar och hur detta organiseras inom landet.

Målgrupp
Klinisk kemi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 3, 10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c3
Till viss del: c10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva screening och diagnostik av de vanligaste medfödda metabola sjukdomarna.
  • Beskriva lagar, regler och etiska aspekter på biobanker.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: