Metabola sjukdomar och enzymdefekter

Kurser i detta ämne bidrar till att ST-läkaren lär sig att initiera utredning samt i vissa fall behandla och följa upp patienter med metabola sjukdomar och enzymdefekter.

Målgrupp
Endokrinologi och diabetologi

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 10, 11
Till viss del: 5

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c7, c8, c9, c10, c11, c12
Till viss del: c3, c14

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Initiera utredning och bedöma remitteringsbehovet för patienter med misstänkt sällsynt endokrin sjukdom, exempelvis metabola sjukdomar, enzymrubbningar och ämnesomsättningsrubbningar.
  • Klassificera och bedöma remitteringsbehovet för patienter med familjära lipidrubbningar.
  • I vissa fall behandla och följa upp patienter med klarlagd diagnos.
  • I vissa fall kontrollera sjukdomsförlopp under graviditeten.
  • Integrera andra specialiteter i behandlingen.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: