Metoder inom klinisk kemi

Kurser i detta ämne ska bidra till att ST-läkaren lär sig att använda, värdera och prioritera mellan olika metoder som används inom klinisk kemi.

Målgrupp
Klinisk kemi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1, 2, 3
Till viss del: 4, 6, 7, 8, 9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c3
Till viss del: c4, c6, c8, c9

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Förklara hur man använder metoder som spektrofotometri, kromatografi, masspektrometri, allmänkemiska metoder, immunkemianalyser, koagulationsmätningar, molekylärbiologiska metoder, flödescytometri, cellräkning och patientnära mätmetoder.
  • Förklara metoder för utredning av analytisk interferens.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: