Missbildningar, metabola sjukdomar (centrala nervsystemet, ryggen och öron-näsa-halsområdet)

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna diagnostisera och rapportera de vanligaste avvikelserna från den normala utvecklingen av huvud, hals och rygg samt kunna tillämpa neuroradiologiska metoder för diagnostik av dessa.

ST-läkaren ska även kunna diagnostisera och rapportera de vanligaste metabola sjukdomarna som kan påverka huvud, hals och rygg och att samt kunna tillämpa neuroradiologiska metoder för diagnostik av dessa.

Målgrupp
Neuroradiologi

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c2
Till viss del: c6, c7, c8, c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva de vanligaste avvikelserna (normalvarianter och missbildningar) av den anatomiska utvecklingen av centrala nervsystemet, huvudet, halsen och ryggen.
  • Beskriva de vanligaste metabola sjukdomarna som kan påverka huvud, hals och rygg hos barn och vuxna.
  • Beskriva neuroradiologiska fynd vid missbildningar och metabola sjukdomar samt lista relevanta differentialdiagnoser.
  • Tillämpa neuroradiologiska metoder för optimal diagnostik av normalvarianter, missbildningar och metabola sjukdomar hos barn och vuxna.
  • Integrera neuroradiologisk diagnostik med övrig klinisk information för att i samverkan över specialitetsgränserna skapa optimal vård.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: