Missbruksfarmakologi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna göra en korrekt medicinsk tolkning och förmedla resultat av missbruksanalyser.

Målgrupp
Klinisk farmakologi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 6
Till viss del: 1, 2, 10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6
Till viss del: c1, c2

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för diagnostik av missbruksmedel i olika matriser (bland annat urin och plasma).
  • Förklara skillnader mellan screening- och verifikationsanalyser.
  • Redogöra för grunderna för kvalitetssäkring och ackreditering av missbruksanalyser.
  • Bedöma analysresultat utifrån en klinisk frågeställning.
  • Tillämpa sekretessregler och väga in juridiska aspekter i samband med att analysresultat kommuniceras till beställare.
  • Redogöra för vanliga missbruksmedel, deras effekter och medicinska konsekvenser.
  • Redogöra för det juridiska ramverket avseende missbruksmedel.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: