Molekylär patologi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna redogöra för och använda sig av molekylärpatologiska analyser i diagnostiken av neoplastiska sjukdomar.

Målgrupp
Klinisk patologi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 7
Till viss del: 2

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c7, c8
Till viss del: c1, c2

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för grundläggande molekylärpatologiska tekniker och den teoretiska bakgrunden till dessa.
  • Värdera och tolka principiella utfall av molekylär- patologiska undersökningar och analyser.
  • Integrera utfall av molekylärpatologiska undersökningar och analyser med histopatologiska, cytologiska och immunhistokemiska metoder för diagnostik, klassifikation och prognostisering av neoplastiska sjukdomar.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: