Molekylärbiologi i klinisk kemi

Kurser i detta ämne bidrar till att ST-läkaren kan beskriva diagnostik och förklara metodval för olika molekylärbiologiska analyser.

Målgrupp
Klinisk kemi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1, 2, 3, 10
Till viss del: 7, 8, 9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c3
Till viss del: c7, c8, c9, c10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Förklara de vanligaste molekylärbiologiska analyserna som används i klinisk kemi.
  • Förklara och beskriva molekylärbiologisk diagnostik genom; mutation, PCR, sekvensering, array, bioinformatik och nedärvningsmönster.
  • Beskriva lagar, regler och etiska aspekter på molekylärbiologisk diagnostik.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: