Munhålans och matstrupens sjukdomar

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna utreda, diagnostisera och behandla sjukdomar i mun, spottkörtlar, svalg och matstrupe.

Målgrupp
Öron-, näs- och halssjukdomar

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1, 5, 8
Till viss del: 2, 6, 9, 10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c5, c8
Till viss del: c1, c2, c6, c9, c10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för anatomi och fysiologi i mun, spottkörtlar, svalg och matstrupe.
  • Redogöra för tillgängliga undersökningsmetoder samt deras möjligheter och begränsningar.
  • Utreda och diagnostisera sjukdomar i munhåla, spottkörtlar, svalg och matstrupe inklusive relevanta tand- och käksjukdomar samt behandla de vanligast förekommande tillstånden.
  • Utföra endoskopisk undersökning av svalg och matstrupe.
  • Beskriva de vanligast förekommande missbildningarna i mun, svalg och matstrupe.
  • Värdera medicinska och kirurgiska behandlingsprinciper.
  • Diskutera relevant forskning.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: