Muskuloskeletal radiologi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna bedöma, värdera och utvärdera en bild- och funktionsmedicinsk undersökning och behandling inom muskuloskeletal radiologi.

Målgrupp
Bild- och funktionsmedicin, Radiologi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 9, 12
Till viss del: 1, 2, 3, 4, 5

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c8
Till viss del:c1, c2, c3

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva relevant anatomi och fysiologi inom det muskuloskeletala området.
  • Redogöra för uppkomstmekanismer och förlopp vid vanligt förekommande muskuloskeletala skador och sjukdomar, såsom trauma och frakturer (inklusive idrottsskador), artrit- och artrossjukdomar, ledplastiker pre- och postoperativt, muskuloskelettala tumörer, ryggsjukdomar samt infektioner och metabola sjukdomar.
  • Resonera kring och välja lämplig modalitet och metod för diagnostisk och interventionell radiologi.
  • Redogöra för grunderna bakom vanligt förekommande moment inom konventionell röntgen, ultraljud, CT, MR, hybrid imaging, och liknande undersökningar, samt interventionell radiologi.
  • Bearbeta resultaten från vanligt förekommande moment inom konventionell röntgen, ultraljud, CT, MR, hybrid imaging, och liknande undersökningar, samt interventionell radiologi, inför tolkning.
  • Med stöd av en specialistkompetent kollega tolka resultaten av ovan beskrivna undersökningar inom radiologi, för att diagnostisera eller utesluta vanligt förekommande muskuloskeletala skador och sjukdomar, samt i relevanta fall kunna stadieindela, prognostisera eller behandla dessa.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: