Muskuloskeletalt ultraljud

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska få grundläggande kunskaper i muskuloskeletalt ultraljud.

Målgrupp
Reumatologi

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 4, 9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c4, c9

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Bedöma indikationer för muskuloskeletalt ultraljud inom reumatologi.
  • Skilja patologiska förändringar som synovit och erosion från artros respektive normalt tillstånd i händer och fötter.
  • Ta ställning till indikation för intraartikulära kortisoninjektioner, samt insättande respektive byte av DMARD utifrån ultraljudsfyndet hos patienter med tveksamt kliniskt undersökningsfynd.
  • Monitorera effekten av insatt behandling och värdera om klinisk remission verkligen föreligger genom att gradera synovial hypertrofi och inflammatorisk aktivitet enligt OMERACTs riktlinjer.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: