Mykologi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska uppnå tillräcklig kompetens om svampinfektioner och deras mikrobiologiska diagnostik för att kunna ge råd om diagnostik, provtagning och hantering av prov, tolka analysresultat samt ge råd om adekvat antimykotisk behandling.

Målgrupp
Klinisk bakteriologi och virologi, Klinisk mikrobiologi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 6, 7, 12
Till viss del: 1, 2, 9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6
Till viss del: c1, c2, c7, c9, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för klassificering av humanpatogena svampar.
 • Redogöra för de infektioner som orsakas av svampar och hur dessa infektioner diagnostiseras och behandlas.
 • Redogöra för svampinfektioner hos immunsupprimerade och transplanterade patienter.
 • Utföra mikroskopisk undersökning av direktpreparat och preparat från odling.
 • Redogöra för olika färgningsmetoder.
 • Redogöra för odlingsmetodik och användbara odlingsmedier.
 • Redogöra för molekylärbiologiska detektionsmetoder som används vid påvisande av svampinfektioner.
 • Redogöra för fenotypiska och genotypiska artbestämningsmetoder.
 • Med hjälp av odling och mikroskopi kunna artbestämma några vanligt förekommande humanpatogena svampar.
 • Redogöra för tillgängliga antimykotika samt deras indikationer och biverkningar.
 • Redogöra för resistensbestämningsmetoder som används för resistensbestämning av svamp samt deras svagheter och styrkor.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: