Näsa och bihålor

ST-läkaren ska kunna värdera status och utfall av undersökningar samt initiera och utföra behandling av sjukdomar i näsa och bihålor.

Målgrupp
Öron-, näs- och halssjukdomar

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 7
Till viss del: 1, 2, 5, 9, 11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c7
Till viss del: c1, c2, c5, c9, c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för näsans och bihålornas anatomi och fysiologi.
  • Särskilja patologiska tillstånd från normalvariationer.
  • Relatera kliniskt status till resultat av bild- och funktionsdiagnostiska undersökningar.
  • Åtskilja infektiösa och allergiska tillstånd.
  • Utreda, diagnostisera samt initiera medicinsk behandling av sjukdomar i näsa och bihålor och självständigt behandla de vanligast förekommande tillstånden.
  • Initiera kirurgisk behandling av sjukdomar i näsa och bihålor och självständigt behandla de vanligast förekommande tillstånden.
  • Diskutera relevant forskning.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: