Näthinnan och näthinnans sjukdomar

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna diagnostisera, utreda och behandla (alternativt föreslå behandling) vid sjukdomar i näthinnan.

Målgrupp
Ögonsjukdomar

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 6, 7
Till viss del: 2

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6, c7
Till viss del: c2

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva näthinnans, åderhinnans och pigmentepitelets anatomi och fysiologi.
  • Beskriva de huvudsakliga retinala degenerativa hereditära sjukdomarna.
  • Klassificera, diagnostisera och behandla olika typer av medicinska makulasjukdomar.
  • Beskriva synförnimmelser vid allvarliga skador i makula.
  • Diagnostisera och föreslå behandling vid kirurgiska tillstånd i makula.
  • Diagnostisera glaskroppens sjukdomar och föreslå behandling.
  • Diagnostisera och föreslå behandling vid hål i näthinnan och vid näthinneavlossning.
  • Tolka OCT, FA, ICG och ultraljud för de vanligaste retinala tillstånden.
  • Beskriva när och varför elektrofysiologiska undersökningar bör utföras.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: