Neonatal och pediatrisk neurointensivvård – Läkemedel

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha kunskap om de neurofysiologiska diagnostiska metoderna i ett neonatalt och pediatriskt neurointensivvårdssammanhang. ST-läkaren ska också ha grundläggande kunskap om behandling.

Målgrupp
Anestesi och intensivvård

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 6, 9, 11, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: b1, b3, c11
Till viss del: a1, a2, a3, a4, a5, a6, b4, c6, c9, c12

Målgrupp
Neonatologi

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 9
Till viss del: 3, 8, 11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c9
Till viss del: a1, a2, a4, a5, a6, b1, b2, b3, b4, b5, c6, c12

Målgrupp
Klinisk neurofysiologi

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 2, 4, 5, 7, 8, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c2, c4, c5, c7, c8, c9, c10, c12, c13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

Asfyxitillstånd och kramper:

  • Initialt omhänderta asfyxitillstånd och kramper.
  • Redogöra för diagnostiska metoder och monitorering av asfyxitillstånd och kramper.
  • Redogöra för behandlingsmetoder för asfyxitillstånd och kramper.

Neuromuskulära problem, neurologiska missbildningar, syndrom och metabola sjukdomar:

  • Exemplifiera neuromuskulära problem, neurologiska missbildningar, syndrom och metabola sjukdomar.
  • Initialt omhänderta neuromuskulära problem, neurologiska missbildningar, syndrom och metabola sjukdomar.
  • Redogöra för diagnostiska metoder och monitorering av neuromuskulära problem, neurologiska missbildningar, syndrom och metabola sjukdomar.
  • Redogöra för behandlingsmetoder för neuromuskulära problem, neurologiska missbildningar, syndrom och metabola sjukdomar.
  • Redogöra för prognosmetoder och för etiska ställningstaganden som kan vara relevanta.

Läkemedel för sedering, neuromuskulär blockad, smärtlindring och lokalbedövningsmedel:

  • Redogöra för farmakologi och fysiologiska effekter avseende läkemedel för sedering, neuromuskulär blockad, smärtlindring och lokalbedövningsmedel. 
  • Redogöra för interaktioner, biverkningar och tecken på överdosering.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: