Nervsjukdomar och nervskador inom hand och arm

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska få kunskap om olika principer vid utredning och behandling av nervkompression och nervskador.

Målgrupp
Handkirurgi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 7, 9, 10, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c9
Till viss del: c7

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva patofysiologin vid nervskador och nervsjukdomar.
  • Redogöra för utredningsgång, diagnostiska möjligheter och behandlingsprinciper för olika typer av nervskador och nervsjukdomar.
  • Behandla nervkompressioner.
  • Redogöra för reparationstekniker och rekonstruktioner vid kompletta skador av stora nervstammar och plexus brachialis.
  • Att med mikrokirurgisk teknik utföra nervsutur.
  • Beskriva olika rehabiliteringsprinciper vid nervskador och nervsjukdomar.
  • Förutse behov av och redogöra för olika sekundära rekonstruktioner, som nervtransplantation och sentransferering.
  • Identifiera neuropatisk smärta och redogöra för farmakologisk och annan behandling.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: