Neuro-oftalmologi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha kunskap för att diagnostisera neurologiska sjukdomar som orsakar ögonsymtom samt ögonförändringar som har samband med neurologiska sjukdomar.

Målgrupp
Ögonsjukdomar

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 10
Till viss del: 2, 11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c10
Till viss del: c2, c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva synbanornas och ögonmotorikens anatomi.
  • Tolka synfältsförändringar och deras patofysiologi.
  • Välja lämplig neuro-oftalmologisk undersökningsmetod.
  • Utreda och diagnostisera vanliga neuro-oftalmologiska sjukdomar och tillstånd samt behandla (alternativt föreslå behandling).
  • Bedöma behovet av neurologisk, neurokirurgisk och neuroradiologisk diagnostik och intervention.
  • Redogöra för relevanta associerade systemsjukdomar.
  • Urskilja neurologiska ögonsymtom och fynd som kräver akut intervention.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: