Neuroendokrina tumörer

Kurser i detta ämne bidrar till att ST-läkaren lär sig att diagnostisera, behandla och följa upp patienter med neuroendokrina tumörer och associerade tillstånd.

Målgrupp
Endokrinologi och diabetologi

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 5, 6, 8, 10, 11, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:17
Till stor del: c6, c7, c8, c9, c10, c11, c12
Till viss del: c3, c14

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Diagnostisera, bedöma remitteringsbehovet alternativt behandla och följaupp patienter med neuroendokrina tumörer.
  • Kontrollera sjukdomsförlopp under graviditeten.
  • Integrera andra medicinska och paramedicinska specialiteter i behandlingen.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: