Neurokemi

Kurser i detta ämne ska bidra till att ST-läkaren kan beskriva diagnostik av de vanligaste sjukdomarna i hjärnan och nervsystemet.

Målgrupp
Klinisk kemi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1, 3, 7
Till viss del: 2

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c3, c7
Till viss del: c2

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva screening och diagnostik av de vanligaste sjukdomarna i hjärnan och nervsystemet.
  • Beskriva vilka analyser som ingår i en demensutredning.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: