Neurokognitiva störningar

Neurokognitiva störningar är vanliga och kan ha många orsaker, varav flera är behandlingsbara, varför detta ämne är viktigt för den blivande neurologen.

Målgrupp
Neurologi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 3
Till viss del: 1, 11, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c3
Till viss del: c1, c11, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Diagnostisera primära och sekundära former av neurokognitiva störningar.
  • Diagnostisera neurokognitiva störningar associerade med andra neurologiska sjukdomar, till exempel stroke, MS och Parkinsons sjukdom.
  • Redogöra för neurokognitiv fenomenologi.
  • Organisera omhändertagande av patienter med neurokognitiva störningar.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: