Neurologi för internmedicinare

För att självständigt kunna arbeta som specialist inom internmedicin krävs goda kunskaper inom neurologi.

Målgrupp
Internmedicin

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1, 2, 5
Till viss del: 3, 6, 9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c7

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera, beskriva och preliminärdiagnostisera de vanligaste neurologiska sjukdomstillstånden.
  • Diagnostisera, klassificera och behandla cerebrovaskulära sjukdomar.
  • Identifiera och behandla akuta neurologiska tillstånd och symtom till exempel huvudvärk, yrsel, epilepsi, meningit och encefalit.
  • Översiktligt redogöra för handläggning av andra neurologiska sjukdomar, till exempel Mb Parkinson, hjärntumörer, myasteni samt neuroinflammatoriska tillstånd inklusive MS.
  • Värdera indikationen för neuroradiologisk och neurofysiologisk undersökning samt tolka lumbalpunktion.
  • Värdera indikationen för mer specifik neurologisk utredning och behandling samt när konsult bör tillkallas.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: