Neurologi, utveckling och uppföljning

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren fördjupad kunskap avseende det nyfödda barnets neurologi, utveckling och uppföljning.

Målgrupp
Neonatologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 8, 12
Till viss del: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c9, c12
Till viss del: a1, a2, a4, a5, a6, b1, b2, b3, b4, b5, c5, c6, c7, c8, c10, c13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Utföra neurologiskt status under neonatalperioden och värdera utfallet.
  • Identifiera, utreda, diagnostisera och behandla postasfyktiska tillstånd.
  • Identifiera, utreda, diagnostisera och behandla övriga neurologiska problem under neonatalperioden.
  • Redogöra för de vanligaste neuromuskulära sjukdomarna och deras utredning.
  • Värdera spektrat av diagnostiska metoder vad gäller neonatal neurologi, tillämpa rätt metod och tolka resultatet.
  • Utföra utvecklingsbedömning i olika åldrar inklusive neurologisk uppföljning av riskbarn.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: