Neuromuskulära sjukdomar - Neurologi

Kurser i detta ämne syftar till att skapa förutsättningar för att ST-läkaren ska kunna omhänderta patienter med neuromuskulära sjukdomar.

Målgrupp
Neurologi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 4
Till viss del: 1, 11, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c4
Till viss del: c1, c11, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

Inflammatoriska neuromuskulära sjukdomar:

  • Diagnostisera neuromuskulära sjukdomar med inflammatorisk patogenes, till exempel Guillain-Barrès syndrom (GBS), kroniskt inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati (CIDP) och myastenia gravis (MG).
  • Organisera omhändertagande av patienter med akuta neuromuskulära tillstånd, till exempel GBS och MG.
  • Initiera och utvärdera behandling allmänt och i särskilda situationer, till exempel vid intensivvård.

Icke-inflammatoriska neuromuskulära sjukdomar:

  • Diagnostisera neuromuskulära sjukdomar med icke inflammatorisk patogenes, till exempel ALS, polyneuropati och myopati.
  • Redogöra för symtomlindrande behandling vid till exempel hypersalivation och smärta.
  • Redogöra för omhändertagande i livets slutskede.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: