Neurovaskulära sjukdomar

Neurovaskulära sjukdomar är mycket vanliga. Direkt behandling kan vara livräddande, varför kurs i detta ämne är viktigt för ST-läkaren.

Målgrupp
Neurologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1, 7
Till viss del: 11, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c7
Till viss del: c11, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Diagnostisera olika former av neurovaskulära sjukdomar.
  • Redogöra för neuroanatomiska korrelationer vid neurovaskulära sjukdomar.
  • Redogöra för farmakologiska principer hos läkemedel som används vid behandling av neurovaskulära sjukdomar.
  • Initiera och utvärdera akut och förebyggande behandling vid neurovaskulära sjukdomar.
  • Redogöra för symtomlindrande behandling vid till exempel spasticitet, urogenital dysfunktion och neuropatisk smärta.
  • Organisera fortsatt vård av patienten, till exempel vid överföring till andra aktörer i vårdkedjan.
  • Redogöra för legala konsekvenser, till exempel för körkort.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: