Njurcancer

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna diagnostisera, tillämpa behandlingsprinciper samt redogöra för komplikationer vid njurcancer.

Målgrupp
Urologi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 6

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för symtomatologin vid olika stadier av njurcancer.
  • Utreda och diagnostisera olika stadier av njurcancer
  • Tillämpa Bosniak-graderingen kliniskt.
  • Tillämpa behandlingsstrategier vid njurcancer.
  • Beskriva de kirurgiska principerna för öppen och laparoskopisk nefrektomi, öppen och laparoskopisk njurresektion och resektion av tumörtromb i njurven och vena cava.
  • Redogöra för komplikationer till kirurgisk behandling.
  • Redogöra för medicinsk behandling till avancerad njurcancer samt dess komplikationer.
  • Redogöra för andra behandlingsmetoder som finns tillgängliga, såsom radiofrequency- och kryoablation- behandling.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: