Njurfysiologi och hypertoni

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska erhålla bred kunskap avseende normal njurfysiologi samt konsekvenser för rubbningar av den normala njurfysiologin. ST-läkaren ska även erhålla kunskaper i syfte att självständigt kunna utreda, diagnostisera, behandla och följa upp patienter med hypertoni.

Målgrupp
Medicinska njursjukdomar

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 5, 6, 10, 11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för normal njurfysiologi.
  • Redogöra för konsekvenser av rubbningar i den normala njurfysiologin som kan uppstå på grund av genetiska eller förvärvade faktorer.
  • Förklara principerna för normal blodtrycksreglering och patofysiologin vid olika hypertoniformer.
  • Redogöra för epidemiologin vid hypertoni och hypertonirelaterade komplikationer.
  • Redogöra för utredning, behandling och uppföljning av patienter med hypertoni.
  • Förklara verkningsmekanismerna hos antihypertensiva läkemedel.
  • Jämföra syra-basrubbningar och förklara mekanismerna till dess uppkomst.
  • Självständigt kunna utreda och behandla allvarliga elektrolytrubbningar.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: