Noninvasiv elektrofysiologisk diagnostik

Kurser i detta ämne bidrar till att ST-läkaren lär sig att använda, värdera och prioritera mellan olika metoder för optimal noninvasiv elektrofysiologisk diagnostik.

Målgrupp
Klinisk fysiologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1, 2, 5
Till viss del: 3, 6, 7, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c5
Till viss del: c3, c6, c7, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva och förklara hjärtats anatomi, fysiologi och patofysiologi av särskild relevans för noninvasiv elektrofysiologi.
  • Beskriva utförandet och tolka resultatet hos vuxna och barn av vilo-EKG, långtids-EKG, esofagus-EKG samt pacemaker-EKG.
  • Förklara funktionen av olika pacemakertyper och hur de påverkar EKG-tolkningen.
  • Formulera ett tydligt remissvar på ovanstående undersökningar.
  • Förklara tekniken som ligger till grund för undersökningsmetoderna inom noninvasiv elektrofysiologi och värdera felkällor.
  • Förklara undersökningsfyndet vid vektor-EKG och högupplösande EKG.
  • Redogöra för indikationer samt exemplifiera kliniska konsekvenser av utfallet av dessa diagnostiska undersökningar.
  • Beskriva och värdera skillnader mellan noninvasiva elektrofysiologiska metoder och andra metoder för hjärtdiagnostik samt förklara metodernas styrkor och svagheter.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: