Nutrition, gastroenterologi, hepatologi och nefrologi

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren fördjupad kunskap avseende nutrition, tillväxt, gastroenterologi, hepatologi och nefrologi.

Målgrupp
Neonatologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c8
Till viss del: a2, a4, a5, b1, b2, b3, b5, c6, c7, c10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för om nutrition och vätskebehandling av nyfödda barn 
  • Värdera tillväxt och bedöma avvikelser från det normala.
  • Självständigt ordinera vätska samt parenteral och enteral nutrition till nyfödda barn med olika sjukdomstillstånd.
  • Identifiera och diagnostisera vanliga och allvarliga gastroenterologiska problem samt redogöra för utredning och behandling av dessa (medicinsk och kirurgisk).
  • Identifiera och diagnostisera vanliga och allvarliga hepatologiska problem samt redogöra för utredning och behandling av dessa.
  • Identifiera och diagnostisera vanliga och allvarliga nefrologiska problem samt redogöra för utredning och behandling av dessa (medicinsk och kirurgisk).

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: