Obstetrisk anestesi

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren kunskap och förmåga att arbeta med obstetrisk anestesi. Kurser i ämnet bör erbjuda träning i simulerad miljö och genomgång av typiska anmälningsfall.

Målgrupp
Anestesi och intensivvård

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 4, 5, 8
Till viss del: 7, 9, 11, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c3, c5, c8
Till viss del: a1, a2, a3, a4, a5, b1, b3, c1, c2, c4, c7, c9, c11, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för den normala graviditetens och förlossningens fysiologi och farmakodynamik.
 • Redogöra översiktligt för olika former av fosterövervakning.
 • Redogöra för val av anestesi vid interkurrenta sjukdomar, till exempel MS, malign hypertermi, hjärtsjukdomar som GUCH (Grown Up Congenital Heart Failure), obesitas och ryggskador.
 • Redogöra för val av anestesi vid sectio av olika angelägenhetsgrad och beskriva innebörden av olika larmrutiner.
 • Förutse, identifiera och handlägga intubationsproblem och konsekvenserna av stor blödning.
 • Förutse och identifiera obstetriska komplikationers anestesiologiska konsekvenser.
 • Redogöra för olika typer av smärtlindring vid förlossning.
 • Tillämpa A-HLR hos gravid och nyfödd.
 • Handlägga anestesi och intensivvård vid preeklampsi och Hypertensive Elevated Liver Low Platelets Syndrome (HELLP).
 • Redogöra för neurologiska komplikationer efter ryggbedövning och neurologiska bortfall från partus.
 • Behandla accidentell durapunktion och postdurapunktionshuvudvärk.
 • Prioritera insatser för mamma-barn genom att:
  - göra etiska bedömningar med utgångspunkt i relationen mellan föräldrarnas bestämmanderätt över sitt barn, barnets egen autonomi och läkarens medicinska ansvar.
  - redogöra för och förhålla sig till etisk plattform för prioriteringar i vården (Socialstyrelsen.se)
  - göra etiska reflektioner utifrån pliktetik, konsekvensetik, situationsetik och dygdetik.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: