Örat – balans och hörsel

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska få nödvändiga kunskaper att handlägga vuxna och barn med öronsjukdomar (till exempel infektioner), yrselproblem, hörselnedsättningar och andra hörselproblem.

Målgrupp
Öron-, näs- och halssjukdomar

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 3, 12
Till viss del: 1, 2

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c3, c12
Till viss del: c1, c2

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för ytter-, mellan- och innerörats anatomi och fysiologi.
 • Utreda, diagnostisera och initiera behandling av sjukdomar i ytter-, mellan- och innerörat samt självständigt behandla de vanligast förekommande tillstånden.
 • Beskriva otologiska kirurgiska behandlingsprinciper.
 • Förklara, jämföra och tolka grundläggande audiologiska undersökningsmetoder.
 • Utreda, diagnostisera och initiera behandling av de vanligaste hörselnedsättningarna och hörselrelaterade tillstånden, 
  inklusive tinnitus.
 • Diskutera konsekvenser av hörselnedsättningar och tinnitus och möjligheter till rehabilitering och habilitering.
 • Beskriva olika typer av hörapparater, hörselimplantat och hörselhjälpmedel.
 • Redogöra för utförande, tolkning och användning av vestibulära test.
 • Diagnostisera balansstörningar och behandla de vestibulära tillstånden.
 • Diskutera relevant forskning.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: