Organisationsmedicin och hälsoekonomi

ST- läkaren ska ha kunskap om hur en organisation och dess utformning påverkar hälsa, effektivitet och lönsamhet.

Målgrupp
Arbets- och miljömedicin och Arbetsmedicin

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 10
Till viss del: 1, 6, 7, 9, 11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c5, c10
Till viss del: c6, c7

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Förklara organisationers betydelse för grupp och individ.
  • Analysera och diskutera den psykosociala arbetsmiljöns betydelse.
  • Analysera och diskutera organisationers betydelse för arbetsvillkor och hälsa.
  • Analysera och diskutera begreppet hälsofrämjande ledarskap.
  • Diskutera olika former av motivations- och organisationskulturer.
  • Analysera och diskutera fenomenet gränslöst arbete.
  • Använda vedertagna metoder för att beräkna kostnader för ohälsa och frånvaro.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: