Ortopedisk medicin för allmänmedicin

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna undersöka, diagnostisera och behandla patienter med vanligt förekommande muskuloskeletala smärttillstånd.

Målgrupp
Allmänmedicin

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 1, 2, 3, 4, 5, 10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c1, c2, c4, c5, c10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för vanliga symtompresentationer med möjlig ortopedmedicinsk genes.
  • Undersöka rörelseapparaten med manuell undersökningsteknik.
  • Diagnostisera vanliga ortopedmedicinska tillstånd och kunna ge en trolig förklaring till smärttillståndet.
  • Planera behandlingsstrategier och följa upp dessa i den egna verksamheten eller via remittering.
  • Tillämpa ett patientcentrerat arbetssätt vid ortopedmedicinsk problematik.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: