Otoneurologi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna redogöra för neurologiska sjukdomars inverkan på öron-, näsa- och hals (ÖNH).

Målgrupp
Öron-, näs- och halssjukdomar

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 3, 4, 12
Till viss del: 1, 2, 6, 8

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c3, c4, c12
Till viss del: c1, c2, c6, c8

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för den anatomi i centrala och perifera nervsystemet som är relevant för ÖNH.
  • Utföra och tolka ett fullständigt kranialnervsstatus, samt ett översiktligt allmänt neurologiskt status.
  • Särskilja centrala och perifera neurologiska skador.
  • Utreda, diagnostisera, gradera och behandla facialispares.
  • Kategorisera olika typer av huvudvärk.
  • Redogöra för ÖNH-relaterade symtom vid de vanligaste degenerativa neurologiska sjukdomarna samt remitteringsvägar 
    för dessa sjukdomar.
  • Diskutera relevant forskning.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: