Ovanliga inflammatoriska systemsjukdomar

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna handlägga ovanliga akuta och kroniska inflammatoriska systemsjukdomar och vaskuliter hos vuxna, samt att ha kunskap om långsiktig handläggning av dessa.

Målgrupp
Reumatologi

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 3

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c3

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera ovanligare inflammatoriska systemsjukdomar och vaskuliter. Initiera diagnostik vid misstanke om ovanligare inflammatorisk system- eller vaskulitsjukdom.
  • Initiera akut behandling vid ovanstående tillstånd.
  • Redogöra för uppföljningsbehov och sjukdomsbromsande behandlingsalternativ.
  • Redogöra för långsiktiga komplikationer av ovanligare inflammatoriska systemsjukdomar och vaskuliter samt av aktuell antireumatisk behandling.
  • Tillämpa kunskaper kring etiologi, immunologi och epidemiologi i diagnostik, behandling och patientinformation.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: