Ovanliga nuklearmedicinska undersökningar för nuklearmedicin

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna förstå och värdera ovanliga nuklearmedicinska undersökningsmetoder samt tolka resultatet för optimal diagnostik.

Målgrupp
Nuklearmedicin

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva indikationer för och utförande av ovanliga undersökningar, exempelvis blödningsscintigrafi, Meckelscintigrafi, leukocytscintigrafi, GI-motilitet, lever- och gallvägsscintigrafi, Se-HCAT, RES och lymfscintigrafi.
  • Värdera styrkor och svagheter med nuklearmedicinska metoder i relation till alternativa metoder för diagnostik.
  • Förklara vilken fysiologisk process olika radiofarmaka avspeglar vid respektive undersökning.
  • Tolka resultat av nuklearmedicinska undersökningar och formulera tydliga remissvar.
  • Korrelera nuklearmedicinska fynd till annan aktuell bilddiagnostik.
  • Identifiera allvarliga bifynd på eventuell icke-diagnostisk CT.
  • Exemplifiera konsekvenser av undersökningsresultatet för patienten.
  • Redogöra för särskilda ställningstaganden som kan vara aktuella vid undersökningar av barn.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: