Pedagogik och retorik

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna förmedla kunskaper om läkemedel på ett sådant sätt att mottagaren får ett bra utbyte av lärotillfället.

Målgrupp
Klinisk farmakologi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 8
Till viss del: 5, 7

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c8
Till viss del: a1, c4, c5, c7

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Förklara teoretiska grundbegrepp inom pedagogik, retorik och didaktik.
  • Sätta samman material för informations- eller undervisningstillfälle inom läkemedelsrelaterat område.
  • Anpassa sin undervisning eller information för olika målgrupper med olika förkunskaper och behov.
  • Välja undervisningsmetod och tekniska hjälpmedel utifrån givna förutsättningar.
  • Genomföra ett informations- eller undervisningstillfälle så att deltagarna har goda möjligheter att ta till sig och använda innehållet i sin yrkesverksamhet.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: