Peniscancer och testikelcancer

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna diagnostisera och tillämpa behandlingsprinciper av peniscancer och testikelcancer.

Målgrupp
Urologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 6

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Utreda och diagnostisera misstänkt testikel- och peniscancer.
  • Beskriva principerna för olika onkologiska behandlingar av testikel- och peniscancer.
  • Tillämpa principerna för radikal orkidektomi, testikelbiopsi och inläggning av testikelprotes.
  • Beskriva partiell och total penisamputation.
  • Beskriva indikationerna för och utförandet av retroperitoneal och inguinal lymfkörtelutrymning för respektive cancerform.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: