Perinatalmedicin, genetik, missbildningar och syndrom samt etik och lagstiftning

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren kunskap om perinatalmedicin, genetik, missbildningar och syndrom samt etik och lagstiftning. För att träna vissa av dessa färdigheter är det lämpligt att använda utbildningsmoment i form av simulation eller rollspel.

Målgrupp
Neonatologi

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 5, 9
Till viss del: 1, 3, 8

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c5
Till viss del: a1, a2, a5, a6, b1, b2, b3, b5, c6, c7, c8, c9

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Tillsammans med obstetriker värdera fostrets hälsotillstånd och utifrån det planera för optimala förlossningsförutsättningar.
  • Redogöra för vanliga och allvarliga syndrom, missbildningar och ärftliga sjukdomar samt identifiera, utreda och diagnostisera sådana.
  • Problematisera och samtala kring etiska frågeställningar utifrån föräldrars och barns behov samt fatta beslut av medicinsketisk natur i samråd med föräldrar.
  • Tolka och tillämpa aktuell lagstiftning i ämnet.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: