Pleurasjukdomar

Pleurasjukdomar utgör en väsentlig del av det lungmedicinska panoramat. Invasiva ingrepp behöver övas på både vid hemmakliniken men även gås igenom mer systematiskt.

Målgrupp
Lungsjukdomar

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 6, 7, 9, 10, 12
Till viss del: 1, 2, 3, 11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c9
Till viss del: c13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Tolka resultat från slätröntgen, CT thorax.
  • Tolka analys av pleuravätska.
  • Utreda och diagnostisera pleurala tumörer inklusive mesoteliom samt vara väl förtrogen med behandling.
  • Diagnostisera, behandla och följa upp pneumothorax, chylothorax, hemothorax och empyem samt känna till operationsindikationer.
  • Diagnostisera, behandla och följa upp pleurit (exudativ och torr).
  • Utreda och diagnostisera diafragmapares och pleuraplack och informera patient om naturalförlopp.
  • Utreda och diagnostisera pneumomediastinum samt vara väl förtrogen med behandling.
  • Kursdeltagarna ska efter genomgången kurs ha god teoretisk och praktisk kännedom för att sedermera efter vidare praktik på hemmakliniken självständigt kunna sätta ”vätskedrän” och grövre drän vid pneumothorax och empyem.
  • Känna till utförandet och indikationer till thorakoskopi.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: