Praktisk kärlkirurgi - öppen och endovaskulär

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna utföra grundläggande operativa moment inom öppen och endovaskulär kärlkirurgi.

Målgrupp
Kärlkirurgi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c3, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c12
Till viss del: c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

Öppen kärlkirurgi:

  • Redogöra för kärlkirurgiska instrument, suturer och grafter.
  • Utföra atraumatisk dissektionsteknik, kärlexponering, proximal-distal kärlkontroll, suturteknik, rafi, anastomos, patchangioplastik, graft och anläggning av shunt.

Endovaskulär kärlkirurgi:

  • Redogöra för materialkunskap för punktion, ledare, introducer, katetrar, ballonger, stentar, stentgraft och emboliseringsmaterial.
  • Utföra digital subtraktionsangiografi med beaktande av strålskydd, projektionsvinklar, bildtagningshastighet, förstoringsgrad och kontrastinjektion.
  • Tillämpa angiografisk stabilitet och navigering genom att utföra ballongdilatation, stentning, kärlavstängning med ballong (embolisering), kontrollangiografi och perkutan kärlförslutning.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: