Praktiska färdigheter i diagnostik

Kurser i praktiska färdigheter i diagnostik syftar till att ST-läkaren ska kunna bedöma om indikationer eller kontraindikationer föreligger för respektive färdighet, kunna utföra färdigheten och bedöma resultat hos patienter i alla åldersgrupper, inklusive barn och gravida.

Målgrupp
Akutsjukvård

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 4
Till viss del: 1, 3

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c5
Till viss del: c1

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Använda ultraljud som diagnostiskt redskap i akutsjukvård och bedöma gränsen för sin egen kompetens.
  • Använda röntgenbilder som diagnostiskt redskap i akutsjukvård och bedöma gränsen för sin egen kompetens.
  • Använda EKG som diagnostiskt redskap i akutsjukvård.
  • Använda procto- och rektoskopi som diagnostiskt redskap i akutsjukvård.
  • Använda lumbalpunktion som diagnostiskt redskap i akutsjukvård.
  • Använda ledpunktion som diagnostiskt redskap i akutsjukvård.
  • Använda strukturerad undersökning av rörelseapparaten, nervsystemet, öron-näsa-hals, ögon samt psykiatrisk status med suicidbedömning som diagnostiskt redskap i akutsjukvård.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: