Preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD)

Kurser i detta ämne syftar till att ST läkaren ska kunna bedöma när preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD) ska övervägas samt ge information och genetisk vägledning vid PGD.

Målgrupp
Klinisk genetik

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 6
Till viss del: 2, 4, 7, 8, 10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6
Till viss del: c2, c4, c7, c8, c10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för indikationerna för PGD.
  • Redogöra för aktuella metoder för PGD.
  • Informera om och ge genetisk vägledning vid PGD, inklusive för- och nackdelar.
  • Redogöra för lagstiftningen avseende PGD.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: