Prenataldiagnostik

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna organisera, informera om samt ge genetisk vägledning vid prenataldiagnostik.

Målgrupp
Klinisk genetik

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 6
Till viss del: 2, 4, 7, 8, 10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6
Till viss del: c2, c4, c7, c8, c10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för olika metoder vid prenataldiagnostik och screening, deras för- och nackdelar samt eventuella risker.
  • Utvärdera när olika metoder är lämpliga att använda.
  • Organisera prenatal genetisk diagnostik.
  • Tolka och utvärdera resultat från prenataldiagnostik.
  • Redogöra för lagstiftning relaterad till prenataldiagnostik.
  • Informera patienten, familjen samt hälso- och sjukvårdspersonal som vårdar patienten vid prenataldiagnostik
  • Ge patienten och familjen samt sjukvårdspersonal som vårdar patienten genetisk vägledning vid prenataldiagnostik.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: