Psykisk ohälsa och beroendesjukdomar i befolkningen

Syftet är att ge ST-läkaren kompetens att som socialmedicinare verka inom området psykisk ohälsa och beroendetillstånd.

Målgrupp
Socialmedicin

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 3, 10
Till viss del: 6

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c3, c9
Till viss del: c5

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för förekomst och fördelning av psykisk ohälsa och beroendesjukdomar.
  • Förklara dessa sjukdomars sociala konsekvenser.
  • Analysera och bedöma socialpolitiska åtgärder inom området.
  • Implementera åtgärder för att förebygga dessa sjukdomar och deras sociala konsekvenser.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: