Radiologi för kirurger

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska tillgodogöra sig basala kunskaper inom området akut kirurgisk radiologi.

Målgrupp
Kirurgi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 2, 3
Till viss del: 6, 10, 11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c2, c3
Till viss del: c6, c7, c10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Bedöma grundläggande radiologisk anatomi på slätröntgen och datortomografi med avseende på de mest förekommande normalvarianterna.
 • Redogöra för de vanligaste kirurgiska sjukdomarna och diagnoserna där det är aktuellt med intravenös och peroral kontrast för optimal diagnostik.
 • Redogöra för vilka akuta buktillstånd som säkert går att diagnostisera med buköversikt datortomograf.
 • Beskriva förberedelser inför kontraströntgen av patienter med kontrastallergi samt nedsatt njurfunktion.
 • Bedöma vanliga akuta kirurgiska åkommor på en datortomografi inklusive större mängder fri gas och uppenbart tarmhinder.
 • Redogöra för och i simulerad miljö utföra: 
  - FAST (Focused Assessment with Sonography for Trauma), det vill säga att ultraljudslett påvisa eller utesluta fri vätska kring lever, mjälte, hjärta och i lilla bäckenet.
  - Ultraljud av intra- och extrahepatiska gallvägar samt definiera gallblåsa och ductus koledokus.
  - Ultraljud av abdominala aorta.
  - Ultraljud av njurar samt bedöma eventuell förekomst av hydronefros.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: