Respiratoriska och kardiovaskulära problem inklusive akut omhändertagande och transporter

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren fördjupad kunskap om respiratoriska och kardiovaskulära tillstånd samt neonatala transporter. För att träna vissa av dessa färdigheter är det lämpligt att använda utbildningsmoment i form av simulation eller rollspel.

Målgrupp
Neonatologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 6, 8
Till viss del: 2, 3, 7, 11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6, c12
Till viss del: a1, a2, a5, a6, b1, b2, b3, b5, c7, c8, c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera och diagnostisera akuta respiratoriska och kardiovaskulära tillstånd samt åtgärda dessa.
  • Identifiera och diagnostisera kroniska respiratoriska och kardiovaskulära tillstånd samt åtgärda dessa.
  • Jämföra och värdera olika diagnostiska metoder för att bedöma respiratoriska och kardiovaskulära tillstånd.
  • Värdera och tillämpa olika typer av andningsstöd samt analysera behovet av dessa.
  • Identifiera behov av och använda respiratoriska läkemedel.
  • Identifiera behov av och använda kardiovaskulära läkemedel.
  • Förutse, organisera och genomföra neonatala transporter.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: