Reumatologi för internmedicinare

För att självständigt kunna arbeta som specialist inom internmedicin krävs goda kunskaper inom reumatologi.

Målgrupp
Internmedicin

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1, 2, 5
Till viss del: 3, 6, 9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c7

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera, beskriva och preliminärdiagnostisera de vanligaste reumatologiska sjukdomstillstånden.
  • Diagnostisera och behandla oklara ledsmärtor, akut temporalisarterit och polymyalgia reumatica samt akuta artriter.
  • Översiktligt redogöra för andra reumatologiska systemsjukdomar, främst reumatoid artrit, SLE, vaskuliter och artrossjukdomar samt beskriva risker med biologiska läkemedel.
  • Genomföra och tolka ledstatus samt tolka ledaspirat.
  • Värdera indikationen för mer specifik reumatologisk utredning och behandling och när specialistkonsult i reumatologi bör tillkallas.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: