Reumatologisk farmakoterapi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska behärska indikationer, effekter och bieffekter, samt att ha kunskap om verkningsmekanismer och interaktioner för läkemedel som används inom reumatologin.

Målgrupp
Reumatologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 6

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Bedöma indikationer för konventionella och biologiska antireumatiska läkemedel, glukokortikoider, COX-hämmare samt blodkärlsvidgande preparat vid behandling av reumatologiska sjukdomar.
  • Redogöra för verkningsmekanismer, effekter och bieffekter av konventionella och biologiska antireumatiska läkemedel, glukokortikoider, COX-hämmare samt blodkärlsvidgande preparat vid behandling av reumatologiska sjukdomar.
  • Exemplifiera viktiga interaktioner för konventionella och biologiska antireumatiska läkemedel, glukokortikoider, COX-hämmare samt blodkärlsvidgande preparat vid behandling av reumatologiska sjukdomar.
  • Bedöma indikationer för smärtstillande behandling vid reumatiologiska sjukdomar, inklusive behandling av sekundära smärtsyndrom.
  • Planera för monitorering inför och under immunmodulerande antireumatisk behandling.
  • Redogöra för aktuella behandlingsstrategier vid de vanligare artritsjukdomarna och-, inflammatoriska system- och vaskulitsjukdomarna, samt implementera kunskaper om dessa för att initiera och vid behov byta behandling.
  • Förutse och förebygga långsiktiga komplikationer av reumatologiska sjukdomar och antireumatisk terapi, såsom osteoporos och hjärt-kärlsjukdomar.
  • Planera antireumatisk terapi i samband med graviditet och amning.
  • Utvärdera behandlingseffekter med hjälp av kliniska instrument som är väl etablerade inom reumatologin.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: