Reumatologisk immunologi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska få kunskaper om de immunologiska och inflammatoriska processerna vid reumatiska sjukdomar samt kunna handlägga immunologisk diagnostik.

Målgrupp
Reumatologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 8

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c8

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra översiktligt för immunsystemets uppbyggnad och funktion.
  • Förklara sjukdomsframkallande immunologiska mekanismer.
  • Förklara antireumatiska läkemedels effekter på immunsystemet.
  • Redogöra översiktligt för utveckling av nya antireumatiska läkemedel.
  • Tillämpa kunskaper om immunologisk diagnostik vid reumatologisk utredning och dra slutsatser av analyssvar.
  • Tillämpa kunskaper om etiologi och immunologi i diagnostik, behandling och patientinformation.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: