Rinitastma - ett helhetsperspektiv på luftvägsinflammation

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha ett helhetsperspektiv på luftvägsinflammation och dess differentialdiagnoser.

Målgrupp
Öron-, näs- och halssjukdomar

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 6, 7
Till viss del: 1, 2, 4

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6, c7
Till viss del: c1, c2, c4

Målgrupp
Allmänmedicin

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1, 2, 4, 5
Till viss del: 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: b2, b3, c1, c2, c3, c4, c5, c6, c10, c12

Målgrupp
Barn- och ungdomsallergologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 2, 5
Till viss del: 3, 10, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c2, c5
Till viss del: a1, a2, b1, b2, b3, b4, c1, c3, c10, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för värdet av ett helhetsperspektiv på luftvägsinflammation.
 • Värdera luftvägssymtom utifrån en helhetssyn på övre och nedre luftvägarna.
 • Redogöra för luftvägsinflammation som grund för rinitastma.
 • Utreda, diagnostisera och behandla allergiska tillstånd i ögon och näsa samt bedöma behov av remittering till lämplig vårdnivå.
 • Redogöra för differentialdiagnoser till allergiska besvär i övre luftvägar.
 • Genomföra klinisk undersökning för differentialdiagnostik till allergiska besvär i övre luftvägar.
 • Identifiera misstänkt astma.
 • Redogöra för utredning, diagnostik och behandling av astma samt bedöma behov av remittering till annan vårdnivå.
 • Redogöra för differentialdiagnoser till allergiska besvär i nedre luftvägar hos olika åldersgrupper, inklusive Vocal cord dysfunction.
 • Utreda, diagnostisera och redogöra för behandling av akut luftvägsobstruktion samt högt och lågt andningshinder.
 • Redogöra för värdet av att arbeta i multidisciplinärt nätverk kring den luftvägssjuke patienten.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: